"Belastingdienst: Leuker kunnen we het niet maken!"

 

Beste lezers. Voor deze ene keer geen overdenking of betoog maar een waar gebeurd verhaal over hoe ziek de Belastingdienst met burgers omgaat. Ik hoop dat dit veelvuldig gedeeld wordt en een journalist dit oppakt!

 

Er was eens, in 2015, een heel grote zorginstelling die van de ene op de andere dag besloot het salaris van al haar medewerkers in de zorg eenzijdig met 30% te verlagen, om zo, zoals zij beweerden de kosten in de zorg te drukken en faillissement te voorkomen. Het trof hier ongeveer 11000 medewerkers. Velen kwamen in de problemen en konden slechts de hypotheek op hun huis nog betalen door gebruik te maken van bijvoorbeeld de studiefinanciering van de hun kinderen, omdat 30% inkomensverlies een enorme aderlating was. Anderen moesten noodgedwongen er nog een extra baan bij nemen of veel meer uren gaan werken tegen hetzelfde salaris om het gemist tekort aan financiën te kunnen compenseren. Rechtszaken werden opgestart tegen deze eenzijdige beslissing en ja, met dank aan de vakbond, uiteindelijk ook gewonnen. De zorginstelling moest alsnog het gekorte salaris aanvullen. Zij deed dit ook, zij het met tegenzin. Uiteindelijk stond op het salarisstrookje van december 2015 alsnog de ‘gratificatie’. Maar de uiteindelijke betaling liet op zich wachten en werd uiteindelijk pas in 2016 uitbetaald. Vervolgens werd in datzelfde jaar het zorg-onderdeel, waar deze medewerkers zich jaren met hart en ziel en liefde voor de oudere en/of hulpbehoevende medemens hadden ingezet, failliet verklaard en alle medewerkers kwamen alsnog op straat te staan. Wel konden zij een nieuwe baan aanvaarden bij een andere zorginstelling die de failliete boedel overnam tegen…. 30% minder salaris. Kiezen of delen dus. En aangezien velen niet van de bijstand konden leven, zul je begrijpen dat 2016 geen vetpot was met zo’n salarisverlaging.

 

Toen een slimme echtgenoot van een medewerkster zag dat de gratificatie van 2015 pas in 2016 werd betaald, besloot hij het niet ontvangen salaris van de echtgenote in mindering te brengen van de opgave die op het vooraf ingevulde digitale aangifteformulier 2015 door de belastingdienst aan hen was gestuurd. Zij vrouw had immers dat salaris ook niet ontvangen. Dit alles gebeurde bij de aangifte van 2015 in april 2016.

 

Nu zijn vooraf ingevulde aangifteformulieren voor de Belastingdienst natuurlijk een droom van een uitvinding. Alles is door de werkgevers, banken en andere instanties al verwerkt en de aangifte hoeft eigenlijk alleen nog maar voor akkoord getekend te worden door de burger. Die hebben er geen omkijken naar. Gewoon digitaal tekenen en klaar. Makkelijker kan het echt niet! Maar wat nou als je het niet eens bent met de aangegeven inkomsten die je niet hebt ontvangen? Dan corrigeer je de aangifte. Toch?

 

Echter dan begint de ellende: In juni 2017 ontving de echtgenoot een schrijven van een belastinginspecteur uit Heerlen. Ondertekend door persoon M…..n. Ze durven zelfs niet eens te zeggen of zij een man of een vrouw zijn want er staat geen heer, of mevrouw. Maar goed. De vraag was waarom er was afgeweken van de inkomstenopgaven zoals ze waren vooraf ingevuld. Vervolgens heeft de echtgenoot netjes bewijsstukken overhandigd waaruit blijkt dat het salaris ook niet was ontvangen in 2015 maar in 2016.Wel ging er een belletje rinkelen bij deze man: De ‘gratificatie’ door was dus wel door de zorginstelling als personeelskosten in 2015 aan de belastingdienst opgegeven en klaarblijkelijk gebruikt om deze kosten van de totale omzet af te kunnen trekken. Dat scheelt immers omzetbelasting. Een simpele rekensom uitgaande van een gemiddelde ‘gratificatie’ van €1000,- bruto x 11.000 medewerkers is €11.000.000,—!!!! Een extra aftrekpost van 11 miljoen euro aan personeelskosten scheelt al gauw 3 miljoen euro aan omzetbelasting…

 

Dus de echtgenoot geeft bij de getoonde bewijsstukken de inspecteur in een handhavingsverzoek een aangegeven dat de zorginstelling salariskosten heeft opgegeven die er niet waren en dat de inspecteur dit in een onderzoek moest gaan vaststellen. Door dit handhavingsverzoek bij de bewijsstukken te voegen kon de inspecteur niet ontkennen geen handhavingsverzoek te hebben gehad en was hij verplicht hier iets mee te doen! Na maanden wachten, bleek de zaak overgenomen door een andere (hoofd?) inspecteur L…x uit Den Haag. Wederom een persoon, want de Belastingdienst durft zichzelf waarschijnlijk uit angst voor de publieke opinie alleen nog maar als transgender aan te duiden. Hij zou blijkbaar dat varkentje wel even wassen! De aangifte van zijn echtgenote moest en zou gewijzigd worden! Alleen als ik bij de aangifte van 2016 de gratificatie toevoegen, zou hij akkoord gaan en het bedrag in mindering brengen op de aangifte van 2015. De echtgenoot gaf aan dit niet te doen vóórdat de aangifte van 2015 was afgehandeld door de Belastingdienst. Immers op het moment van de aangifte van 2015 in april 2016 was 2016 nog niet afgelopen en waren de gegevens van 2015 naar waarheid ingevuld. Opnieuw is ook bij deze inspecteur een handhavingsverzoek ingediend over de zorginstelling die haar omzetbelasting-afdracht niet zo nauw neemt. Maar ook hier geen enkele reactie over het doen van een onderzoek of geven van een reden waarom dit wellicht niet noodzakelijk was. Blijkbaar vindt de Belastingdienst het te moeilijk om achter een bedrijf aan te gaan dat voor miljoenen aan omzetbelasting niet betaald maar moet en zal de burger enkele honderden euro’s aan belasting betalen, die zelfs niet eens aan inkomsten zijn ontvangen maar door een bedrijf ‘in rekening’ worden gebracht bij deze dienst. Controle van de opgaven van in ieder geval dit bedrijf, maar ik ken er meer bedrijven die hun salariskosten van december pas in het jaar erop uitbetalen en dus omzetbelasting ontwijken, gebeurd gewoon niet.

 

Waarom wil de Belastingdienst geen onderzoek starten?Ik kan hier alleen maar naar gissen. Ten eerste mocht dit verhaal juist zijn, dan moet de belastingdienst van 11000 medewerkers de teveel betaalde (geautomatiseerde) aangiften corrigeren en iedereen aanschrijven om de teveel betaalde belasting van 2015 terug te storten. Daarnaast moeten deze medewerkers natuurlijk ook hun aangifte van 2016 ook opnieuw invullen omdat in dat jaar de inkomsten van 2015 zijn betaald. Daarnaast moeten zij van de zorginstelling ca € 3.000.000,- navorderen. En van een bedrijf dat in 2016 zichzelf failliet verklaarde, valt moeilijk wat na te vorderen. Geeft men toe aan het onderzoek dan zal de conclusie zijn dat de onterechte belasting van de medewerkers, ca 11.000 x 250,- = 2,75 miljoen euro bedraagt en terug betaald moet worden, zonder dat daar inkomsten aan omzetbelasting tegenover staan. Tenslotte betekent één zo’n voorval ook dat het geautomatiseerde systeem van de Belastingdienst op de schop kan, want blijkbaar zijn er bedrijven, die niet gecontroleerd worden of zij hun aangiften wel goed invullen, waarbij de burgers de dupe van zijn. Wellicht zijn het er meer! Misschien moeten zij dan daar ook naar gaan kijken voordat iedereen zijn blauwe enveloppe kan invullen.

 

Heeft de medewerker nu wat aan deze rompslomp?Ja heel veel. Doordat de gratificatie pas in 2016 berekend wordt, betaald men minder belasting dan in 2015. Immers in 2016 zijn velen ontslagen of tegen minder salaris bij een ander bedrijf noodgedwongen aan de slag gegaan. Minder inkomen in 2016 betekent ook dat je minder belasting betaald. Per definitie zal de te betalen belasting over de gratificatie in 2016 ook minder zijn.

 

De grap van dit alles:Als je als burger een handhavingsverzoek doet bij de belastingdienst voor een groot bedrijf hoogstwaarschijnlijk een paar miljoen euro aan ‘vergeten’ belasting kan ophalen, krijg je zelf de rekening gepresenteerd: Je moet en zal betalen over een bedrag dat je nooit hebt ontvangen. (het gaat om €281,-!) Ik dacht dat je bij een aangifte van belastingfraude, zoals bij het ter beschikking stellen van een ondefinieerbare disc met bankinformatie van zwartspaarders, een beloning kreeg…

 

Echter, als dit openbaar komt, ontstaat er natuurlijk een precedent en lijkt de Belastingdienst niet goed te functioneren en wellicht iets te ver doorgeslagen met automatiseren. Meer ambtenaren aannemen na de afgelopen maanden, waarbij velen van een goede financiële vertrekregeling gebruik hebben kunnen maken, is natuurlijk geen optie.

 

De inspecteur is nog steeds vastberaden de aangifte te van 2015 te corrigeren en zijn gelijk te halen, zélfs al moet daarvoor gefraudeerd worden.De vrouw heeft nu een aanslag inkomstenbelasting ontvangen van 2015 waarbij het bedrag van de aanslag van 2015 op NIHIL is gesteld. (compleet met berekening op de achterzijde van de brief) Maar in een regel eronder staat, nog te betalen bedrag van eerdere voorlopige aanslagen: €263,- + €18,- aan belastingrente! Hiervan is geen enkele berekening toegevoegd hoe de Belastingdienst hieraan komt. Ook voorliggende aanslagen zijn allemaal al verrekend. En van 2016 kan het niet zijn, dat is namelijk geen eerdere aanslag! Hier lijkt de inspecteur zelf een aanslag te maken, zonder berekening en vanuit zijn machtspositie de vrouw alsnog te dwingen tot betaling van de aanslag over te gaan, zelfs al is dit geld nooit verdiend in 2015!!!

 

De macht van de Belastingdienst is groot en menig burger kent zijn rechten onvoldoende. Daardoor is het eenvoudig om als inspecteur der Belastingdienst vanuit zijn machtspositie de burger te dwingen tot betalen, zelfs al is dit aanwijsbaar en bewijsbaar onjuist. Menigeen laat het er maar bij zitten.In dit geval kan het woord ‘menigeen’ vervangen worden door 11000 medewerkers van een zorginstelling die eerst zijn gekort op hun salaris, vervolgens in 2015 hun rechtmatig salaris (gratificatie) niet hebben gekregen en daarna het jaar erop alsnog zijn ontslagen. Tja, daar kan je (onrechtmatig) toch die 2,5 miljoen aan omzetbelasting via inkomsten van de medewerker trachten te halen, maar deze echtgenoot laat het hier niet bij zitten.

 

De inspecteur in deze heeft met de aanslag van €263,- een fictieve aanslag gemaakt. (wat precies het bedrag van de belasting op de gratificatie in 2015 zou zijn maar niet bij de aanslag van 2015 gerekend kon worden, omdat de aangifte juist was.) En heeft hier eigenhandig een tweede aanslag bovenop gedaan. Hierop heeft de echtgenoot een bezwaar gemaakt en laat dit voorkomen bij de bestuursrechter. De inspecteur maakt zich schuldig aan valsheid van geschrifte, machtsmisbruik en laster, door een juiste, correcte aangifte te vervalsen en daarmee de eerlijkheid van de indiener van de aangifte over 2015 in het geding te stellen.

 

De boodschap voor de lezer: Het is weer tijd om de belasting aangifte in te dienen. Laat je niets wijsmaken met vastgesteld inkomen. Als je ziet dat er een bedrag op je salarisstrook van 2017 is vermeld dat pas in 2018 is betaald, dan kan het zeer voordelig zijn om je aangifte aan te passen. Als je inkomen plotseling in 2018 minder wordt, betaal je ook veel minder over deze inkomsten van 2017 op je jaaropgave.En stuur een handhavingsverzoek om het bedrijf te laten onderzoeken. Blijkbaar, met het te laat betalen hebben zij een behoorlijke aftrekpost aan loonkosten en dus omzetbelasting. Daar ben je als medewerker niet beter mee af, maar als de directie het bedrijf het jaar erop failliet verklaard, wie heeft dan de niet betaalde omzetbelasting in zijn zak?.....

 

 

                                                                                                            Auteur Tiberius Black

 

 

Lees ook eens van deze auteur de eerste twee hoofdstukken van zijn nieuwe boek

Steenrijk

 

Columns